Vyjadrujem svoj súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov (i) skupinou LEAF (ďalej LEAF), s riadiacou organizáciou LEAF so sídlom na Prievozskej 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42264723, zapísanému v evidencii občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-40088 a (ii) občianskym združením Nexteria so sídlom na Štúrovej 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51894581, zapísaným v evidencii občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-54270 (ďalej Nexteria) (iii) programom Teach for Slovakia (ďalej Teach for Slovakia), s riadiacou organizáciou Manageria so sídlom na Kysuckej 5, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42136571, zapísanému v evidencii občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-27783 (iiii) občianskym združením Klub úradníkov dobrej vôle so sídlom na Ulici Rudolfa Mocka 3706/1A, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 52901084, zapísaným v evidencii občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-58345 (ďalej Klub úradníkov dobrej vôle)

Súhlas: marketingové účely – za účelom informovania o aktivitách LEAFu, Nexterie, Teach for Slovakia a Klubu úradníkov dobrej vôle, zasielania pozvánok na podujatia Teach for Slovakia, LEAFu, Klubu úradníkov dobrej vôle a Nexterie alebo podujatia tretích, spolupracujúcich strán a kontaktovania s ponukami príležitostí v rámci Nexterie, LEAFu, Klubu úradníkov dobrej vôle a Teach for Slovakia prípadne iných marketingových aktivít LEAFu, Teach for Slovakia, Klubu úradníkov dobrej vôle a Nexterie. Súhlasím, aby Teach for Slovakia, LEAF, Klub úradníkov dobrej vôle a Nexteria ako prevádzkovatelia tohto účelu, spracúvali moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné údaje a program / event, o ktorý mám záujem. Svoj súhlas udeľujem na obdobie 5 rokov od dňa udelenia súhlasu. Súhlasím, aby ma Nexteria, LEAF, Klub úradníkov dobrej vôle a Teach for Slovakia za týmto účelom kontaktovali na uvedené kontaktné údaje a zároveň žiadam o poskytovanie takýchto informácií, materiálov a ponúk.