Rozvojový program pre novú generáciu v štátnej a verejnej správe

Prihláška

Rozvojový program pre novú generáciu v štátnej a verejnej správe

Prihláška

Public Leadership Academy je rozvojový program pre mladých profesionálov a profesionálky v štátnej a verejnej správe s potenciálom vyrásť na tvorcov zmien s pozitívnym dopadom na kvalitu verejných politík a služieb.

Spoločne budujeme komunitu, ktorej hnacím motorom je verejná služba a zlepšovanie kvality života na Slovensku.

Public Leadership Academy ponúka

Viac o programe

Komu je program určený

Program je určený profesionálkam a profesionálom, ktorí:

 • pôsobia v celoslovenských (ústredných) orgánoch štátnej správy, či v samospráve na území bratislavského kraja
 • v sebe spájajú etickosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť
 • majú zápal pre zlepšovanie verejných služieb a politík
 • sa pripravujú na prvú manažérsku pozíciu alebo v nej pôsobia menej ako 3 roky
 • majú silnú motiváciu vydať sa na cestu sebapoznania, osobného a profesijného rozvoja a pozitívne meniť svet okolo seba

Ako sa zapojiť do programu

 • Uzávierka prihlášok
  04. decembra 2022
 • 1. kolo výberu
  január 2023
 • 2. kolo výberu
  január-február 2023
 • Začiatok programu
  marec 2023
plaAsset 3done12341. kolo výberu
január 2023
Začiatok programu
marec 2023
2. kolo výberu
január-február 2023
Uzávierka prihlášok
04. decembra 2022
Chcem sa prihlásiť

Najčastejšie otázky

Program prebieha prezenčne v Bratislave a pozostáva zo 6 modulov. Pre detailný popis modulov kliknite sem.

Účastníci zažijú tri 3-dňové bootcampy zamerané na líderské, manažérske a implementačné zručnosti, 3 líderské semináre, 3-5 workshopov s top expertmi, 3 mentoringové stretnutia so seniornými lídrami zo štátnej správy a 3 konverzácie so zahraničnými odborníkmi.

Moduly prebiehajú s dôrazom na praktické cvičenia, aplikáciu konceptov “v teréne”, zdieľanie skúseností, individuálnu a skupinovú reflexiu, vzájomnú podporu a budovanie inšpiratívnej komunity.

Programové aktivity prebiehajú približne 1x za dva týždne v popracovných hodinách. Výnimkou sú bootcampy, ktoré bežia od štvrtka do soboty v marci, máji a septembri 2023.

Jednotlivé aktivity sú sprevádzané zadaniami, ktoré sú zamerané na upevnenie konceptov a ich pretavenie do praktickej aplikácie.

Public Leadership Academy prebieha od marca do októbra 2023, teda celkovo 8 mesiacov.

Celková časová dotácia je približne 120 hodín, z toho 105 hodín programových aktivít a 15 hodín na prípravu, individuálnu reflexiu a aplikáciu v pracovnom prostredí.

Účastníci strávia aktivitami programu približne 3-5 hodín raz za dva týždne.

Žiaľ, nie je to možné. Väčšina aktivít prebieha prostredníctvom osobných stretnutí v Bratislave.

Účastnícky poplatok za celý 8-mesačný program je 800 €. Túto úhradu je možné rozdeliť do mesačných splátok vo výške 100 € / mesiac. Príspevok inštitúcie, ktorá účastníka do programu vysiela, je vo výške 1500 €.

Celkové náklady na účastníka programu výrazne prevyšujú poplatky hradené účastníkmi a ich inštitúciami. Zvyšné výdavky pokryjeme zo sponzorských darov jednotlivcov a organizácií, ktorým záleží na lepšom Slovensku.

Veríme, že financie by nemali stáť v ceste rozvoja jednotlivcov a krajiny. Preto uchádzačom, ktorí by inak nemali možnosť zúčastniť sa programu, poskytujeme štipendiá až do výšky 50% z celkového účastníckeho poplatku.

V prípade záujmu o štipendium je potrebné v prihláške vyjadriť záujem o finančnú podporu. Počet štipendií je limitovaný. Rozhodnutie o udelení štipendia sa vyhodnocuje na základe finančnej situácie uchádzača.

Program vznikol s cieľom vytvoriť bezpečné a inšpiratívne prostredie, v ktorom budúci a začínajúci manažéri štátnych a verejných inštitúcií môžu rozvíjať svoje líderské, manažérske a implementačné zručnosti.

Budujeme komunitu profesionálov, pre ktorých je verejná služba hnacím motorom ich každodenného úsília zlepšovať kvalitu života na Slovensku.

Pri jeho tvorbe spojilo sily množstvo skúsených lídrov, odborníkov a podporovateľov z verejného, súkromného aj neziskového sektora, zo Slovenska aj zo zahraničia.

Kto stojí za Public Leadership Academy

Hodnoty, ktoré nás spájajú

Chcete sa dozvedieť viac o Public Leadership Academy?

Nechajte nám Váš email